Wanda Szelachowska-Kluza – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Michał Henzler
Krzysztof Pohorecki